Garantie & onderhoud

Op deze pagina vindt je alle informatie terug over de garantie & onderhoud van jouw KOBRA.

Wij van KOBRA BIKES staan garant voor onze kwaliteit. Iedere bike gaat door een strenge kwaliteitscontrole en voldoet aan hoge eisen om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Het kan voorkomen, ondanks deze checks en voorwaarden, dat er toch iets mis is. Gelukkig bieden wij daarom op iedere KOBRA bike 2 jaar garantie! In dit artikel zullen wij de garantie bepalingen en voorwaarden verder toelichten.

Garantiebepalingen

 1. KOBRA BIKES garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de geregistreerde eigenaar van het betreffende product.
 3. De garantie is overdraagbaar bij wederverkoop van c2c, mits het onderhoudsboekje + originele factuur aanwezig is.
 4. De door KOBRA BIKES op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om KOBRA BIKES aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Garantieperiode

Alle KOBRA V1 modellen worden gedurende 2 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten, tenzij anders aangegeven door de fabrikant.

Garantieomvang

 1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door KOBRA BIKES is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van KOBRA BIKES worden gerepareerd dan wel worden vervangen.
 2. Kosten van transport van en naar KOBRA BIKES komen voor rekening van de consument, tenzij er door KOBRA BIKES is geconstateerd dat er sprake is van garantie, dan worden de transportkosten vergoed.
 3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel niet meer leverbaar is, dan zorgt KOBRA BIKES voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

Indienen garantieverzoek

Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende product en een geldig aankoopbewijs, ter inspectie te worden aangeboden bij KOBRA BIKES. Deze aanbieding zal worden gedaan middels de door KOBRA gestelde voorwaarden. Gemaakte kosten van derden (m.u.v. erkende KOBRA Dealers) worden door KOBRA BIKES niet vergoed, tenzij anders aangegeven. Onderdelen die worden vervangen onder garantie worden ten alle tijde 3 maanden bewaard i.v.m. eventueel garantie audit.

Aansprakelijkheid

Een door KOBRA BIKES gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat KOBRA BIKES ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van KOBRA BIKES strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van KOBRA BIKES betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitsluitingen garantie

 1. Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, kettingen, zadels, kettingbladen, freewheelen, cassettes, bodies, kabels, remblokken, etc. kunnen wij geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. ”Normale” slijtage door gebruik is dus uitgesloten.
 2. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:
 • Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;
 • Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;
 • Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze of door KOBRA / een erkende KOBRA dealer verricht;
 • Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;
 • Bij het opvoeren, in welke vorm dan ook, vervalt de garantie van de KOBRA. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de software, welke afwijkt van de originele/voorgeschreven software door KOBRA BIKES. En/of aanpassingen waardoor de fiets harder gaat als 25km/h en/of een groter vermogen heeft dan 250w. Bij het toepassen van een van bovenstaande vervalt dus de garantie.

 

Onderhoud

KOBRA BIKES adviseert aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de betreffende fabrikant. Tijdig en vakkundig onderhoud geeft een langere levensduur en voorkomt problemen. Het nalaten van onderhoud kan leiden tot het verliezen van uw recht op garantie. Lees verder voor meer informatie over het onderhoud aan de KOBRA BIKES.

Onderhoudsplanning

Elke KOBRA V1 heeft een fabrieksgarantie termijn van 2 jaar. Eén van de eisen om de fabrieksgarantie te behouden is het tijdig laten uitvoeren van onderhoud door een erkende dealer. Hieronder staan de richtlijnen van het onderhoud met de prijzen per beurt.

Beurt 1 : Bij 500 km of na 3 maanden 0 euro incl. btw
Beurt 2 : Bij 2000 km of na 6 maanden +- 55 euro incl. btw
Beurt 3 :
Bij 4000 km of na 12 maanden +- 55 euro incl. btw
Beurt 4 :
Bij 6000 km of na 18 maanden +- 55 euro incl. btw
Bij iedere opvolgende 2000km na de laatste beurt tot het einde van de garantieperiode +- 55 euro incl. btw

Ook na het garantietermijn adviseren wij om 1 keer in de 6 maanden of om de +- 2000 km een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren.

Wat zal er worden nagelopen bij een onderhoudsbeurt?

Bij een onderhoudsbeurt aan de KOBRA V1 zullen de volgende punten worden nagelopen.

 • Remmen controleren, afstellen en coaten.
 • Versnelling controleren en waar nodig afstellen.
 • Naven controleren en afstellen.
 • Balhoofd (stuur) controleren en indien nodig afstellen.
 • Trapas controleren en afstellen.
 • Verlichting controleren.
 • Ketting spannen en smeren.
 • Banden controleren op profiel en op spanning brengen. (ca. 1,5 bar)
 • Claxon controleren.
 • Bouten en moeren controleren en waar nodig vastdraaien.
 • Software updaten (indien van toepassing).
 • Elektrische contactpunten behandelen. 
 • Accu doormeten.
 • Proefrit +- 2km

Voor behoud van garantie op de KOBRA V1 zullen aan bovenstaande voorwaarden voldaan moeten worden.

Onderhoud kan je laten uitvoeren bij een van onze dealers of service punten. Op de KOBRA kaart zijn alle punten terug te vinden. Lukt het niet om zelf een afspraak te maken? Neem dan gerust contact met ons op, zodat wij de onderhoudsbeurt kunnen inplannen.